wtorek, 23 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

Uczelnia Państwowa w Sanoku

Omnis - wybierz opcję

Pomoc (moduł eProwadzący) - logowanie i autoryzacja

odpowiedzi na pytania

Na skróty:

Jak mogę się zarejestrować?

Portal eORDO Omnis nie umożliwia tworzenia nowych kont przez użytkowników.

Aktywacja konta użytkownika w systemie dokonywana jest przez właściwy mu dziekanat. Po aktywowaniu konta użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość potwierdzającą ten fakt. Od tego momentu może logować się do Portalu.

Jestem prowadzącym. Jaki jest mój login?

Loginem prowadzącego jest jego kod poprzedzony literą "t", np. t0001 dla prowadzącego o kodzie "0001".

Jak mogę otrzymać hasło?

Hasła do kont nadawane są automatycznie przez dziekanat. Po nadaniu hasła użytkownik powinien otrzymać wiadomość e-mail zawierającą wymagane informacje i ewentualne instrukcje dalszego postępowania.

Po zalogowaniu użytkownik może zmienić swoje hasło (opcja "ustawienia", a następnie "zmień hasło").

Otrzymuję komunikat "Nieprawidłowy login lub hasło". Dlaczego?

Możliwe przyczyny komunikatu:

Moje konto jest nieaktywne. Dlaczego?

Jeśli podczas próby logowania otrzymano komunikat konto nieaktywne, oznacza to, że konieczna jest jego aktywacja w dziekanacie właściwym danemu użytkownikowi.

Kiedy moje konto zostanie aktywowane?

Za aktywację kont użytkowników odpowiedzialne są właściwe im dziekanaty. Terminy umożliwienia poszczególnym grupom użytkowników dostępu do Portalu są ustalane przez uczelnię i informacje o tym fakcie powinny być podane w przyjęty na uczelni sposób (strona internetowa, tablice ogłoszeń itp.).

Nie otrzymałem/am wiadomości potwierdzającej aktywację konta. Dlaczego?

Możliwe, że dziekanat nie aktytował jeszcze konta. Terminy uzyskania dostępu do Portalu eORDO Omnis przez poszczególne grupy użytkowników są ustalane przez uczelnię, a informacje na ten temat powinny zostać podane w przyjęty na uczelni sposób (strona internetowa, tablice ogłoszeń itp.).

Jeśli użytkownik jest pewny, że powinien otrzymać wiadomość potwierdzającą aktywację konta, a jej nie otrzymał, powinien zgłosić się do dziekanatu.

Możliwą przyczyną takiej sytuacji jest brak adresu e-mail w bazie danych uczelni lub posiadanie przez uczelnię nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail użytkownika.

Nie otrzymuję wiadomości potwierdzającej reset hasła. Dlaczego?

Możliwą przyczyną takiej sytuacji jest brak adresu e-mail w bazie danych uczelni lub posiadanie przez uczelnię nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail użytkownika.