wtorek, 23 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

Uczelnia Państwowa w Sanoku

Omnis - wybierz opcję

Pomoc (moduł eStudent) - logowanie i autoryzacja

odpowiedzi na pytania

Na skróty:

Jak mogę się zarejestrować?

Portal eORDO Omnis nie umożliwia tworzenia nowych kont przez użytkowników.

Aktywacja konta użytkownika w systemie dokonywana jest przez właściwy mu dziekanat. Po aktywowaniu konta użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość potwierdzającą ten fakt. Od tego momentu może logować się do Portalu.

Jestem studentem. Jaki jest mój login?

Loginem studenta jest jego numer albumu.

W przypadku studentów studiujących na kilku kierunkach, możliwe jest logowanie na każdy z nich poprzez login w formacie album:N, gdzie N to kolejny numer kierunku (domyślnie 1), np. 01234:1, 01234:2.

Jak mogę otrzymać hasło?

Hasła do kont nadawane są automatycznie przez dziekanat. Po nadaniu hasła użytkownik powinien otrzymać wiadomość e-mail zawierającą wymagane informacje i ewentualne instrukcje dalszego postępowania.

Hasło pierwszego logowania to PESEL użytkownika. Z uwagi na bezpieczeństwo hasło powinno zostać zmienione po pierwszym zalogowaniu do Portalu.

Po zalogowaniu użytkownik może zmienić swoje hasło (opcja "ustawienia", a następnie "zmień hasło").

Otrzymuję komunikat "Nieprawidłowy login lub hasło". Dlaczego?

Możliwe przyczyny komunikatu:

Moje konto jest nieaktywne. Dlaczego?

Jeśli podczas próby logowania otrzymano komunikat konto nieaktywne, oznacza to, że konieczna jest jego aktywacja w dziekanacie właściwym danemu użytkownikowi.

Kiedy moje konto zostanie aktywowane?

Za aktywację kont użytkowników odpowiedzialne są właściwe im dziekanaty. Terminy umożliwienia poszczególnym grupom użytkowników dostępu do Portalu są ustalane przez uczelnię i informacje o tym fakcie powinny być podane w przyjęty na uczelni sposób (strona internetowa, tablice ogłoszeń itp.).

Nie otrzymałem/am wiadomości potwierdzającej aktywację konta. Dlaczego?

Możliwe, że dziekanat nie aktytował jeszcze konta. Terminy uzyskania dostępu do Portalu eORDO Omnis przez poszczególne grupy użytkowników są ustalane przez uczelnię, a informacje na ten temat powinny zostać podane w przyjęty na uczelni sposób (strona internetowa, tablice ogłoszeń itp.).

Jeśli użytkownik jest pewny, że powinien otrzymać wiadomość potwierdzającą aktywację konta, a jej nie otrzymał, powinien zgłosić się do dziekanatu.

Możliwą przyczyną takiej sytuacji jest brak adresu e-mail w bazie danych uczelni lub posiadanie przez uczelnię nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail użytkownika.

Nie otrzymuję wiadomości potwierdzającej reset hasła. Dlaczego?

Możliwą przyczyną takiej sytuacji jest brak adresu e-mail w bazie danych uczelni lub posiadanie przez uczelnię nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail użytkownika.